Lemon

เครื่องดื่มพันซ์สมุนไพรปั่น

น้ำพันซ์สมุนไพรปั่นแก้วนี้มีสรรพคุณ ดังนี้ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากน้ำพันซ์สมุนไพรปั่นแก้วนี้มีสรรพคุณช่วยเรียกน้ำย่อย ช่วยทำให้เจริญอาหารมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก ช่วยขับแก๊สในกระเพาะอาหาร